Obuke za sprovođenje maturskog i završnog ispita

Stručnjaci Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u saradnji sa saradnicima iz škola, tokom aprila i maja meseca, realizovali su obuke za sprovođenje maturskog i završnog ispita, po novom konceptu u sledećim obrazovnim profilima: medicinska sestra – tehničar, farmaceutski tehničar, laboratorijski tehničar, fizoiterapeutski tehničar, stomatološka sestra-tehničar, kozmetički tehničar, tehničar za grafičku pripremu, tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda, turistički tehničar, elektrotehničar za elektroniku na vozilima, elektrotehničar telekomunikacija, tehničar mehatronike, modni krojač, operater mašinske obrade i trgovac.

Na 19 obuka sprovedenih širom Srbije učestvovalo je 384 nastavnika iz 232 škole. Učešće na obukama uzeli su i predstavnici poslodavaca (19), socijalni partneri škola domaćina, koji će imati ulogu eksternih ocenjivača na završnom ispitu i maturskom praktičnom radu. Nakon obuka od učesnika se očekuje da po istom modelu realizuju obuke članova ispitnih komisija u svojim školama.