Javni poziv za učešće u projektu Preduzetnički duh u srednjim školama Vojvodine

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisuje JAVNI POZIV za učesnike na dvodnevnom treningu/seminaru u okviru projekta PREDUZETNIČKI DUH U SREDNJIM ŠKOLAMA VOJVODINE.

Ciljevi projekta „Preduzetnički duh u srednjim školama Vojvodine“ su promocija aktivnog pristupa radu i obrazovanju, edukacija o razvijanju ideja u projekte, kontinuirana podrška ličnom razvoju i informisanje o mogućostima na tržištu rada, upoznavanje i saradnja mladih i zaposlenih iz cele Vojvodine i razvijanje saradnje između javnih ustanova i civilnog društva.
U okviru projekta organizovaćemo dvodnevni trening (seminar) na temu projektnog finansiranja. Učesnici mogu biti i zaposleni u srednjim školama i učenici. Takođe, na trening se mogu prijaviti i oni koji to nisu, ali čiji aktivizam je povezan sa srednjim školama. Kroz ovaj trening edukovaćemo učesnike o osnovama projektnog finansiranja i potencijalnim donatorima za aktivnosti u školama.

Trening će držati trenerski par: jedan prosvetni radnik i jedna omladinska aktivistkinja, oboje sa iskustvom u projektnom menadžmentu i držanju treninga. Trening će biti održan 26. i 27. maja 2018. godine u Apatinu, u prostorijama Tehničke škole sa domom učenika, gde će učesnici biti i smešteni.

Svi troškovi, uključujući troškove smeštaja, putne troškove, hranu, osveženje, angažman stručnih lica, materijal za rad kao i potvrde o učešću su pokriveni.

Organizatori pozivaju zainteresovane da se prijave putem obrasca na ovom LINKU. Broj učesnika je ograničen, a prijave je potrebno poslati do 18. maja nakon čega ćemo vas informisati ukoliko je vaša prijava odobrena. Više informacija o našoj organizaciji i kontakte možete pronaći na sajtu www.cekos.org.rs
NAPOMENA: Centar za kulturu i obrazovanje Sonta je akreditovana omladinska organizacija po standardima koje propisuje Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada. Trening/seminar ne spada pod seminare iz kataloga Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, ali se realizuje uz Podršku pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i svim učesnicima će biti izdati sertifikati koji potvrđuju učešće i stečeno znanje.