Javna rasprava

Javna rasprava o Nacrtu zakona o štrajku

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi javnu raspravu o Nacrta zakona o štrajku, u periodu od 20. aprila do 10. maja 2018. godine.

Prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona biće održane u:

– Novom Sadu, 8. maja 2018. godine, od 11,00 do 13,00 časova u Privrednoj komori Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga, ul. Narodnog fronta 10;

– Nišu, 9. maja 2018. godine od 12,00 do 14,00 časova u Nišavskom upravnom okrugu, ul. Strahinjića Bana bb, PC Ambasador, III sprat;

– Beogradu, 10. maja 2018. godine u periodu od 12,00 do 14,00 časova u Palati Srbije, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sala 368.

Tekst Nacrta zakona objavljen je na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kojem možete pristupiti putem linka https://www.minrzs.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-rasprac3081f5811e24.html.
Predlozi i komentari na  Nacrt zakona mogu se dostaviti najkasnije do 10. maja 2018. godine na e-mail adresu: javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs  ili pisanim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

U prilogu dostavljamo:

Revizija standarda kvaliteta rada ustanova – Javna rasprava

Na osnovu rezultata i iskustava koji su proistekli iz realizacije petogodišnjeg ciklusa spoljašnjeg vrednovanja i mišljenja zaposlenih u ustanovama izražena je potreba da se izvrši revizija standarda i pokazatelja kvaliteta rada ustanova i postupaka spoljašnjeg vrednovanja.

Ovom prilikom vas pozivamo da razmotrite predlog radne grupe i date svoj doprinos u obezbeđenju kvaliteta ovog dokumenta.

Anketa će biti dostupna na sajtu Zavoda do 3.05.2018. godine.

Ulaz na javnu raspravu