Program nastave i učenja za prvi razred gimnazije

Struktura programa nastave i učenja svih nastavnih predmeta je koncipirana na isti način. Na početku se nalazi cilj nastave i učenja predmeta za sva četiri razreda opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Iza cilja se nalaze opšta predmetna i specifične predmetne kompetencije. U tabeli koja sledi, u prvoj koloni definisani su ishodi učenja za kraj prvog razreda, u drugoj koloni date su oblasti i/ili teme, a u trećoj se nalaze programski sadržaji. Ispod tabele su dati ključni pojmovi sadržaja. Na kraju programa date su preporuke za ostvarivanje nastave i učenja predmeta pod naslovom Uputstvo za didaktičko-metodičko ostvarivanje programa.
Praćenje napredovanja i ocenjivanje postignuća učenika je formativno i sumativno i realizuje se u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u okviru Uputstva za didaktičko-metodičko ostvarivanje programa nalaze se preporuke za praćenje i vrednovanje postignuća učenika u odnosu na specifičnosti datog predmeta.

Prilozi