Obuka za nastavu Građanskog vaspitanja

Ovaj događaj je završen

Institucija: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Čačak, Cara Dušana bb, Čačak

Osoba za kontakt: Gorica Stanojević, stanojev.gorica@gmail.com, 032 320-100, 064 642-41-32

Autori: Zorica Dimitrijević, stručna saradnica, diplomirana socijalna radnica, pedagoški savetnik OŠ“ Stari grad“ Užice;.Marija Vulović stručna saradnica, školski psiholog-pedagog, pedagoški savetnik, OŠ „Vuk Karadžić”, Čačak

Realizatori: Zorica Dimitrijević,stručna saradnica,diplomirana socijalna radnica, pedagoški savetnik OŠ“ Stari grad“ Užice; Marija Vulović stručna saradnica, školski psiholog-pedagog, pedagoški savetnik, OŠ „Vuk Karadžić”, Čačak
Opšti ciljevi: Razvoj kompetencija nastavnika u planiranju, realizaciji i evaluaciji nastave Građanskog vaspitanja, korišćenjem efektivnih i efikasnih metoda i tehnika u cilju razvoja učeničkih kompetencija i podsticanja aktivizma mladih u građanskom društvu.

Specifični ciljevi: Unapređivanje znanja nastavnika o ciljevima, ishodima i celovitosti procesa učenja u nastavi Građanskog vaspitanja; Osposobljavanje nastavnika za razvoj učeničkih kompetencija za 21 vek; Osnaživanje nastavničkih kompetencija za interaktivni pristup u realizaciji nastave Građanskog vaspitanja.

Teme programa: Ciljevi, ishodi i učenje u nastav GV; Uloge i kompetencije nastavnika i učenika; Karakteristike kvalitetne nastave Građanskog vaspitanja i interaktivne metode i tehnike; Planiranje časa, izrada pripreme za čas i evaluacija.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola , nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi

Broj učesnika: 30

Trajanje: jedan dan (8 bodova)

Elektronski: Ne
Cena: Ukupna cena za grupu 50.000 dinara. Cena obuhvata autorske honorare za realizatore sa plaćenim porezima i doprinosima, putne troškove, radni materijal za učesnike, sertifikate i osveženje tokom seminara za učesnike i realizatore.