Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Misija

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su:

 • definisanje standarda u obrazovanju;
 • vrednovanje obrazovanja;
 • obuka učesnika u sistemu obrazovanja.

Vizija

Kao stručan, pouzdan i profesionalan partner, postaćemo institucija sa najpouzdanijim pokazateljima kvaliteta, prepoznatljiv lider u oblasti evaluacije obrazovanja i vaspitanja.

Nadležnosti

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja osnovan je Odlukom o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 73/04), radi obavljanja razvojnih, savetodavnih, istraživačkih i drugih poslova u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Nadležnosti Zavoda su propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11), u kome je u članu 22. navedeno da Zavod obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva obrazovanja i vaspitanja, standarda postignuća po nivoima i vrstama obrazovanja. Zavod obavlja stručne poslove koji se, naročito, odnose na:

1) pripremu:

 • opštih i posebnih standarda postignuća;
 • standarda kvaliteta rada ustanova;
 • posebnih standarda postignuća u osnovnom, opštem srednjem i umetničkom obrazovanju i vaspitanju;
 • programa završnog ispita u osnovnom i maturskih ispita u opštem srednjem i umetničkom obrazovanju i vaspitanju;
 • instrumenata završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, opšte i umetničke mature u opštem srednjem i umetničkom obrazovanju i vaspitanju, obradu i analizu rezultata ispita;

2) vrednovanje ogleda;

3) vrednovanje rada ustanova;

4) obavljanje međunarodnih istraživanja, nacionalnih ispitivanja i praćenje učeničkih postignuća;

5) pružanje stručne podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja savetima po pitanju osiguranja kvaliteta i prikupljanja i obrade podataka;

6) pružanje stručne podrške ustanovama u pogledu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva, opštih i posebnih standarda postignuća učenika i samovrednovanja ustanova; pripremanje materijala za ispitivanje i ocenjivanje učenika, stručnih preporuka za prilagođavanje posebnih standarda;

7) praćenje usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja evropskih zemalja;

8) druge poslove u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Zavod podnosi Ministarstvu posebne periodične izveštaje o obrazovnim indikatorima.

Kontakt

Radno vreme

 • понедељак
  08:00 - 16:00
 • уторак
  08:00 - 16:00
 • среда
  08:00 - 16:00
 • четвртак
  08:00 - 16:00
 • петак
  08:00 - 16:00
 • субота
  Zatvoreno
 • недеља
  Zatvoreno